Nuklearmedicin

Nu förtiden kan man inte längre säga röntgentillbehör eller röntgenskydd utan att också nämna nuklearmedicin. Härtill har vi knutit vår mångåriga erfarenhet med försäljning av röntgentillbehör till att också inkludera röntgenskydd i form av blyskydd, blyförkläder, röntgenglasögon samt träningsfantomer, kvalitetskontroll (QA), patientsimulatorer och mjukdelssimulatorer till nuklearmedicin.

Våra leverantörer